Kategoria: Powiat m. Katowice

Zakup kluczowej aparatury medycznej umożliwiającej świadczenie usług okulistycznych w formie lecznictwa szpitalnego i opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym CM Mavit w Katowicach. Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.

RPSL.01.02.04-00-051/11-00 Zakup kluczowej aparatury medycznej umożliwiającej świadczenie usług okulistycznych w formie lecznictwa szpitalnego i opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym CM…

PARKING BEZ BARIER – rozszerzenie zakresu usług lokalnego przedsiębiorcy wspierającego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. „PRO-INWEST” s.c. Andrzej Dobrowolski. Danuta Dobrowolska. Małgorzata Dobrowolska

RPSL.01.02.04-00-E29/09-02 PARKING BEZ BARIER – rozszerzenie zakresu usług lokalnego przedsiębiorcy wspierającego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego…