Kategoria: Powiat m. Gliwice

Wzrost konkurencyjności Specjal. Praktyki Endokrynologicznej Prof. dr hab. n. med. Beaty Kos-Kudły przez wprowadzenie do oferty nowych usług medycyny estetycznej mającej na celu poprawę jakości życia Specjalistyczna Praktyka Endokrynologiczna Prof. dr hab.n.med. Beata Kos-Kudła

RPSL.01.02.04-00-597/09-02 Wzrost konkurencyjności Specjal. Praktyki Endokrynologicznej Prof. dr hab. n. med. Beaty Kos-Kudły przez wprowadzenie do oferty nowych usług medycyny…

Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowoczesnego zakładu produkcji oprogramowania systemów automatycznej inspekcji wizyjnej przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach Future Processing Sp. z o.o.

RPSL.01.02.02-00-422/08-02 Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowoczesnego zakładu produkcji oprogramowania systemów automatycznej inspekcji wizyjnej przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach Regionalny…