Kategoria: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizacje budynków F1. E oraz instalację wymienników ciepła. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

RPPK.02.02.00-18-117/09-02 Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizacje budynków F1. E oraz instalację wymienników ciepła. Regionalny Program Operacyjny…

Innowacyjna technologia cyfrowego naświetlania bez użycia płyt odczynnikowych szansą poprawy konkurencyjności firmy Infopakt Spółka cywilna Dariusz Stańczyk. Ryszard Chrobak. Maciej Padewski

RPSL.01.02.04-00-581/09-01 Innowacyjna technologia cyfrowego naświetlania bez użycia płyt odczynnikowych szansą poprawy konkurencyjności firmy Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPSL.01.00.00 RPSL.01.02.00…

Innowacyjne rozwiązania informatyczne w służbie rozwoju i doskonalenia działalności Centrum Wspierania Administracji „PRO PUBLICO” Sp. z o.o. Centrum Wspierania Administracji „PRO PUBLICO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPWP.01.02.01-30-406/09-01 Innowacyjne rozwiązania informatyczne w służbie rozwoju i doskonalenia działalności Centrum Wspierania Administracji „PRO PUBLICO” Sp. z o.o. Regionalny Program…

Rozwój oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup zespołu urządzeń do budowy komór mikrotunelowych metodą wibracji o zmiennej częstotliwości Przedsiębiorstwo Prywatne JUMARPOL P.Traczewski M.Kasperek Spółka Jawna

RPSL.01.02.04-00-544/09-03 Rozwój oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup zespołu urządzeń do budowy komór mikrotunelowych metodą wibracji o zmiennej częstotliwości Regionalny Program Operacyjny…