Kategoria: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację ogólnopolskiej kampanii promocyjnej ekologicznych przystani żeglarskich w latach 2010-2011 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Wielkich Jezior Mazurskich

RPWM.02.02.00-28-021/09-07 Promocja województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizację ogólnopolskiej kampanii promocyjnej ekologicznych przystani żeglarskich w latach 2010-2011 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego…