Kategoria: 43 Efektywność energetyczna. produkcja skojarzona (kogeneracja). zarządzanie energią

Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizacje budynków F1. E oraz instalację wymienników ciepła. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

RPPK.02.02.00-18-117/09-02 Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizacje budynków F1. E oraz instalację wymienników ciepła. Regionalny Program Operacyjny…

Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach. Czarnieckiej Górze i Morawicy Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego

RPSW.04.02.00-26-789/13-03 Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach. Czarnieckiej Górze i Morawicy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego…