Kategoria: 77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza

Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Koprzywnica poprzez modernizację budynku Publicznego Przedszkola w Koprzywnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola. Gmina Koprzywnica

RPSW.05.02.00-26-460/09-03 Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Koprzywnica poprzez modernizację budynku Publicznego Przedszkola w Koprzywnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola.…