Kategoria: Pomorskie

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Kowalstwo Artystyczne Zbigniew Felski poprzez zakup śrutowej oczyszczarki wirnikowej do powierzchniowej obróbki elementów metalowych Kowalstwo Artystyczne Zbigniew Felski

RPPM.01.01.02-00-108/08-00 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Kowalstwo Artystyczne Zbigniew Felski poprzez zakup śrutowej oczyszczarki wirnikowej do powierzchniowej obróbki elementów metalowych Regionalny Program…

Zakup wyposażenia gastronomocznego i restauracyjnego w celu rozwoju działalności przedsiębiorstwa oraz wzrostu potencjału gastronomicznego powiatu nowodworskiego. Paweł Bronk Pizzeria „MAX”

RPPM.01.01.01-00-234/08-02 Zakup wyposażenia gastronomocznego i restauracyjnego w celu rozwoju działalności przedsiębiorstwa oraz wzrostu potencjału gastronomicznego powiatu nowodworskiego. Regionalny Program Operacyjny…