Kategoria: Powiat chodzieski

Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w Poznaniu

RPWP.03.06.03-30-009/09-03 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap…

Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

RPWP.03.06.06-30-001/15-01 Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych Regionalny Program Operacyjny Województwa…