Kategoria: Powiat m. Tarnobrzeg

Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizacje budynków F1. E oraz instalację wymienników ciepła. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

RPPK.02.02.00-18-117/09-02 Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizacje budynków F1. E oraz instalację wymienników ciepła. Regionalny Program Operacyjny…

„Zakup innowacyjnego urządzenia poligraficznego oraz uruchomienie świadczenia usług przez Internet szansą na dynamiczny rozwój spółki STORKS” STORKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPPK.01.01.00-18-126/13-02 „Zakup innowacyjnego urządzenia poligraficznego oraz uruchomienie świadczenia usług przez Internet szansą na dynamiczny rozwój spółki STORKS” Regionalny Program Operacyjny…

Upowszechnienie informacji na temat osi priorytetowych II-VII RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Samorząd Województwa Podkarpackiego-Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

RPPK.08.02.00-18-005/08-00 Upowszechnienie informacji na temat osi priorytetowych II-VII RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPPK.08.00.00…