Kategoria: Powiat bytowski

Unowocześnienie wyposażenia apteki i punktu aptecznego szansą poprawy dostępu do wyrobów farmaceutycznych osobom niepełnosprawnym na terenach wiejskich. słabo strukturalnie. Apteka „Nad Jeziorem” Punkt Apteczny Borzytuchom Katarzyna Neubauer

RPPM.01.01.01-00-026/09-01 Unowocześnienie wyposażenia apteki i punktu aptecznego szansą poprawy dostępu do wyrobów farmaceutycznych osobom niepełnosprawnym na terenach wiejskich. słabo strukturalnie.…

Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPPM.01.04.00-00-003/09-06 Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego RPPM.01.00.00 RPPM.01.04.00 Pomorskie Powiat bytowski Borzytuchom 130381.5 102609.09…

Wdrożenie zintegrowanego systemu łączności oraz zakup sprzętu ratowniczego i środków transportu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

RPPM.07.02.00-00-034/10-05 Wdrożenie zintegrowanego systemu łączności oraz zakup sprzętu ratowniczego i środków transportu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego Regionalny…

Zakup i wdrożenie do procesu produkcyjnego KONSMET S.C. tokarki CNC skutkujące zwiększeniem możliwości technologicznych – drogą do umocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym KONSMET S.C. MArek Bela. Janusz Sternal

RPPM.01.01.02-00-250/13-01 Zakup i wdrożenie do procesu produkcyjnego KONSMET S.C. tokarki CNC skutkujące zwiększeniem możliwości technologicznych – drogą do umocnienia pozycji…

Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPPM.01.04.00-00-003/09-06 Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego RPPM.01.00.00 RPPM.01.04.00 Pomorskie Powiat bytowski Czarna Dąbrówka 130381.5…