Miesiąc: Sierpień 2011

Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn-Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem – etap II PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

RPWM.05.01.01-28-001/14-03 Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn-Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek…

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo…

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w KSRG Gmina Pełczyce

RPZP.04.05.02-32-003/10-04 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach…

Budowa sieci szkieletowej łączącej miejscowości sześciu gmin województwa Pomorskiego: Czarna Dąbrówka. Sierakowice. Cewice. Nowa Wieś Lęborska. Wicko i Łęczyce SCORPION – COMPUTER Cygert Marcin

RPPM.02.02.01-00-004/11-02 Budowa sieci szkieletowej łączącej miejscowości sześciu gmin województwa Pomorskiego: Czarna Dąbrówka. Sierakowice. Cewice. Nowa Wieś Lęborska. Wicko i Łęczyce…