Miesiąc: Grudzień 2011

Rozwój działalności Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego. poprzez inwestycję w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Bronowscy Czernichów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

RPSL.01.02.04-00-F20/11-04 Rozwój działalności Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego. poprzez inwestycję w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego…

Wzmocnienie potencjału poprzez doposażenie w aparaturę specjalistyczną Parku Naukowo- Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o. o. w Gliwicach Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPSL.01.03.00-00-029/11-04 Wzmocnienie potencjału poprzez doposażenie w aparaturę specjalistyczną Parku Naukowo- Technologicznego „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o. o. w Gliwicach Regionalny…

„Poszerzenie i unowocześnienie produkcji elementów metalowych. przyrządów i narzędzi obróbczych z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do obróbki metalu”. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE UNIMET TADEUSZ KAWKA

RPPK.01.01.00-18-083/13-02 „Poszerzenie i unowocześnienie produkcji elementów metalowych. przyrządów i narzędzi obróbczych z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do obróbki metalu”. Regionalny Program…

Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne. obiekty produkcyjne. składy i magazyny – ETAP I Gmina Połaniec

RPSW.02.04.00-26-003/08-03 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne. obiekty produkcyjne. składy…