Miesiąc: Kwiecień 2012

Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego Powiat Bielski

RPSL.02.02.00-00-029/12-03 Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPSL.02.00.00 RPSL.02.02.00 Śląskie Powiat bielski…

Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji Powiat Żywiecki

RPSL.02.02.00-00-004/09-03 Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji Regionalny Program Operacyjny…

NA RATUNEK – program doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo – gaśnicze do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

RPZP.04.05.02-32-015/10-02 NA RATUNEK – program doposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy ratowniczo – gaśnicze do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń…