Miesiąc: Czerwiec 2012

Wzrost konkurencyjności firmy GAMET poprzez zakup nowoczesnego spektrometru i rozpoczęcie świadczenia usług analiz składu chemicznego metali. ARTUR GRADOŃ Przedsiębiorstwo UsługowoProdukcyjnoHandlowe „GAMET” ARTUR GRADOŃ

RPSL.01.02.04-00-B36/11-00 Wzrost konkurencyjności firmy GAMET poprzez zakup nowoczesnego spektrometru i rozpoczęcie świadczenia usług analiz składu chemicznego metali. Regionalny Program Operacyjny…

Ekologiczne usuwanie powłok lakierniczych z elementów metalowych metoda pirolizy i rozszerzenie świadczonych usług poprzez oczyszczanie mechaniczne ścierniwem w terenie ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY SKWARI ROBERT SKWAREK

RPPM.01.01.01-00-766/09-01 Ekologiczne usuwanie powłok lakierniczych z elementów metalowych metoda pirolizy i rozszerzenie świadczonych usług poprzez oczyszczanie mechaniczne ścierniwem w terenie…