Miesiąc: Sierpień 2012

Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup nowoczesnej aparatury medycznej Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach

RPSW.05.01.00-26-546/09-06 Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w Województwie Świętokrzyskim poprzez rozbudowę kompleksu szpitalnego ŚCMiN w Kielcach oraz zakup…

Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu

RPWP.03.06.00-30-010/09-02 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap…

Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę firmy Parkiety Komosiński. na MT MOB-EXPO 2010. Warszawa. Polska w dn. 13-14.11.2010 jako Wystawca. PPH-U Andrzej Komosiński

RPPK.01.04.00-18-091/10-02 Przygotowanie i realizacja wystąpienia targowego prezentującego ofertę firmy Parkiety Komosiński. na MT MOB-EXPO 2010. Warszawa. Polska w dn. 13-14.11.2010…

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta poprzez rozszerzenie działalności na usługi drogowe i brukarskie. budowę magazynu oraz zakup nowoczesnych maszyn Zakład Remontowo-Budowlany

RPSW.01.01.00-26-132/09-07 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Kapusta poprzez rozszerzenie działalności na usługi drogowe i brukarskie. budowę magazynu oraz zakup…