Miesiąc: Marzec 2013

Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań Gmina Rymań

RPZP.04.05.02-32-017/10-03 Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego RPZP.04.00.00 RPZP.04.05.00 RPZP.04.05.02 Zachodniopomorskie…

Zwiększenie potencjału i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz unowocześnienie technologii i wprowadzenie nowych usług. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń dźwigowych FIRMA „TATARCZUCH” ADAM TATARCZUCH

RPSW.01.01.00-26-124/09-01 Zwiększenie potencjału i innowacyjności przedsiębiorstwa oraz unowocześnienie technologii i wprowadzenie nowych usług. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń dźwigowych Regionalny Program…

Zdalnie odczytywane wodomierze na terenie gminy Jeziorany Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

RPWM.07.02.01-28-006/12-02 Zdalnie odczytywane wodomierze na terenie gminy Jeziorany Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.07.00.00 RPWM.07.02.00 RPWM.07.02.01 Warmińsko-mazurskie Powiat olsztyński Jeziorany…

Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór Gmina Biały Bór

RPZP.04.05.02-32-028/14-03 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Biały Bór Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego…