Miesiąc: Kwiecień 2013

Rozbudowa Działu Rozwoju firmy NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica poprzez zakup nowoczesnej prasy do tuszowania. NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica

RPOP.01.03.02-16-007/13-02 Rozbudowa Działu Rozwoju firmy NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica poprzez zakup nowoczesnej prasy do tuszowania. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego RPOP.01.00.00…

Zakup nowoczesnej maszyny tokarskiej celem wdrozenia innowacyjnej technologii elastycznego wytwarzania zoptymalizowanych jakosciowo detali w firmie P.P.U.H „DO-MET” Dominik Wyciszkiewicz P. P. U. H. „DO-MET” Dominik Wyciszkiewicz

RPPK.01.01.00-18-523/13-00 Zakup nowoczesnej maszyny tokarskiej celem wdrozenia innowacyjnej technologii elastycznego wytwarzania zoptymalizowanych jakosciowo detali w firmie P.P.U.H „DO-MET” Dominik Wyciszkiewicz…

Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Postomino poprzez zakup pojazdu do transportu wyselekcjonowanych odpadów oraz pojemników do ich zbiórki Gminne Przedsiębiorstwo KomunalneSp. z o.o.

RPZP.04.02.00-32-011/10-03 Usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Postomino poprzez zakup pojazdu do transportu wyselekcjonowanych odpadów oraz pojemników do ich…

Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych Gmina Dubiecko

RPPK.06.01.00-18-101/09-02 Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych Regionalny…