Miesiąc: Lipiec 2013

SKANLAB – Zakup wyposażenia Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rtg. szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Politechnika Świętokrzyska

RPSW.02.01.00-26-022/10-02 SKANLAB – Zakup wyposażenia Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rtg. szansą na zwiększenie innowacyjności naukowo badawczej Politechniki Świętokrzyskiej…

Zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawa jakości transportu na obszarze obsługiwanym przez PKM Katowice przez zakup nowych autobusów niskopodłogowych przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.

RPSL.07.02.00-00-003/09-02 Zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawa jakości transportu na obszarze obsługiwanym przez PKM Katowice przez zakup nowych autobusów niskopodłogowych…

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

RPWP.02.07.00-30-002/09-05 Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej…

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w miejscowości Nadole wraz z nadaniem jej funkcji turystyczno-rekreacyjnych Gmina Gniewino

RPPM.08.01.02-00-022/12-03 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w miejscowości Nadole wraz z nadaniem jej funkcji turystyczno-rekreacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego RPPM.08.00.00…