Miesiąc: Październik 2013

Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla Powiat sztumski

RPPM.05.04.00-00-005/13-01 Opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia…

Rozbudowa Poradni Stomatologicznej Michlewicz prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług z zakresu chirurgii stomatologicznej i ortodoncji. Poradnia Stomatologiczna „MICHLEWICZ”. NZOZ Michlewicz Marcin

RPSL.01.02.01-00-147/08-00 Rozbudowa Poradni Stomatologicznej Michlewicz prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług z zakresu chirurgii stomatologicznej i ortodoncji. Regionalny Program…

Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPPM.01.04.00-00-003/09-06 Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego RPPM.01.00.00 RPPM.01.04.00 Pomorskie Powiat lęborski Cewice 260763 205218.18…