Miesiąc: Styczeń 2014

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Usług Komunalnych Z.L.Lubowidzki z Mrągowa poprzez rozszerzenie oferty usługowej oraz poprawę jakości usług dotychczas świadczonych. Zakład Usług Komunalnych Z.L.Lubowidzki

RPWM.01.01.09-28-393/09-03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Zakład Usług Komunalnych Z.L.Lubowidzki z Mrągowa poprzez rozszerzenie oferty usługowej oraz poprawę jakości usług dotychczas świadczonych.…

Zakup i wdrożenie usług i aplikacji dla MSP w firmie ABF Zakład Obróbki Skrawaniem Andrzej Browarek w Działdowie ABF Zakład Obróbki Skrawaniem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa

RPWM.07.02.02-28-187/11-07 Zakup i wdrożenie usług i aplikacji dla MSP w firmie ABF Zakład Obróbki Skrawaniem Andrzej Browarek w Działdowie Regionalny…

e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim. rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I Świętokrzyskie Centrum Onkologii

RPSW.02.02.00-26-020/10-06 e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim. rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I Regionalny Program Operacyjny…

Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0.00-32.00 poprzez remont śluz w Koszewie. Gawronach. Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. – udrożnieniowe Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

RPWP.03.05.05-30-001/10-05 Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0.00-32.00 poprzez remont śluz w Koszewie. Gawronach. Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb. –…

Poszerzenie parku maszynowego oraz zakup specjalistycznego oprogramowania drogą rozwoju przedsiębiorstwa Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT Sp. z o.o. Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPWP.01.02.04-30-010/10-01 Poszerzenie parku maszynowego oraz zakup specjalistycznego oprogramowania drogą rozwoju przedsiębiorstwa Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT Sp. z o.o. Regionalny Program Operacyjny…