Miesiąc: Kwiecień 2014

Zwiększenie innowacyjności oraz rozszerzenie oferty warsztatu samochodowego poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Mechanika i Diagnostyka Pojazdów Samochodowych Stanisław i Grzegorz Leśniak

RPWP.01.02.01-30-518/08-02 Zwiększenie innowacyjności oraz rozszerzenie oferty warsztatu samochodowego poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Regionalny Program…

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Województwo Świętokrzyskie

RPSW.02.02.00-26-002/10-14 e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPSW.02.00.00 RPSW.02.02.00 Świętokrzyskie Powiat opatowski Baćkowice 214981.47…

Rozwój działalności firmy poprzez unowocześnienie sprzedaży . zarządzania i dystrybucji wyrobów cukierniczych Zakład Piekarniczy „Złoty Róg” s.c. Alicja Siteń. Franciszek Siteń

RPWM.01.01.09-28-665/09-05 Rozwój działalności firmy poprzez unowocześnienie sprzedaży . zarządzania i dystrybucji wyrobów cukierniczych Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.01.00.00 RPWM.01.01.00…