Miesiąc: Maj 2014

Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze Powiatu Kolbuszowskiego Gmina Kolbuszowa

RPPK.04.04.00-18-053/09-01 Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze Powiatu Kolbuszowskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPPK.04.00.00 RPPK.04.04.00 Podkarpackie…

Opracowanie Biznes Planu dla inwestycji budowy i wyposażenia nowoczesnego warsztatu mechaniki pojazdowej – kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy ANMAR ANMAR Anna Małgorzata Sobieraj

RPZP.01.03.01-32-006/09-02 Opracowanie Biznes Planu dla inwestycji budowy i wyposażenia nowoczesnego warsztatu mechaniki pojazdowej – kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy ANMAR…

Budowa infrastruktury informatycznej. niezbędnej do funkcjonowania e – Urzędu w Miasteczku Śląskim Gmina Miasteczko Śląskie

RPSL.02.02.00-00-011/09-03 Budowa infrastruktury informatycznej. niezbędnej do funkcjonowania e – Urzędu w Miasteczku Śląskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPSL.02.00.00 RPSL.02.02.00…

Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt … (PROJEKT KLUCZOWY) Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

RPPK.04.04.00-18-002/14-04 Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt … (PROJEKT KLUCZOWY) Regionalny Program…