Miesiąc: Luty 2015

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez budowę Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kędzierzynie – Koźlu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Corrigo Medical Rafał Chmura

RPOP.01.01.02-16-091/09-07 Poprawa konkurencyjności firmy poprzez budowę Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kędzierzynie – Koźlu Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego RPOP.01.00.00 RPOP.01.01.00…