Miesiąc: Lipiec 2015

Rozwój mikroprzedsiebiorstwa poprzez stworzenie nowego zespołu pomiarowego wraz z jego wyposazeniem. w tym zakup plotera. srodka transportu i zestawu umozliwiajacego jednoosobowe pomiary geodezyjne GEO-PROFESSIONAL USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE PAWEŁ BRZOZOWSKI

RPPM.01.01.01-00-060/10-00 Rozwój mikroprzedsiebiorstwa poprzez stworzenie nowego zespołu pomiarowego wraz z jego wyposazeniem. w tym zakup plotera. srodka transportu i zestawu…

31/2012 RPWM.01.01.05-28-036/08-01 Promocja procesów przyjaznych dla środowiska poprzez dostosowanie procesu dystrybucji paliw do standardów Wspólnoty. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego…

Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń medycznych w wyniku zakupu cyfrowego aparatu rtg dla SPZOZ Szpital Miejski w Świnoujściu Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. (wcześniej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im.Jana Garduły)

RPZP.07.03.02-32-005/09-04 Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń medycznych w wyniku zakupu cyfrowego aparatu rtg dla SPZOZ Szpital Miejski w Świnoujściu…

Wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności realizowane w Gdańsku przez firmę GrawerGroup Grawer Group s.c. Piotr Juckiewicz Marek Zawistowski

RPPM.01.01.01-00-012/08-01 Wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności realizowane w Gdańsku przez…

Zmiana procesu produkcyjnego poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem technologii ICT w firmie KRYMAR. Panem Krzysztof Żychski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY „KRYMAR” KRZYSZTOF ŻYCHSKI

RPSL.01.02.01-00-362/08-01 Zmiana procesu produkcyjnego poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem technologii ICT w firmie KRYMAR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego…

Doposażenie firmy WIDREX- TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu wdrożenia nowych produktów i usług oraz zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym Widrex-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPSL.01.02.04-00-A69/11-00 Doposażenie firmy WIDREX- TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu wdrożenia nowych produktów i usług oraz zwiększenia konkurencyjności firmy…