Miesiąc: Wrzesień 2015

Udział Marat Rybnik sp. z o.o. w targach międzynarodowych Hannover Messe 2010 – Międzynarodowe Targi Technologii. Innowacji i Automatyki w Przemyśle od 19.04.2010 do 23.04.2010 ..Marat Rybnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPSL.01.02.02-00-U41/09-00 Udział Marat Rybnik sp. z o.o. w targach międzynarodowych Hannover Messe 2010 – Międzynarodowe Targi Technologii. Innowacji i Automatyki…

Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na potrzeby usprawnienia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

RPPM.07.02.00-00-021/10-01 Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na potrzeby usprawnienia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Regionalny Program Operacyjny…

Rewitalizacja zdegradowanego terenu rekreacyjnego w ramach projektu Remont dróg spacerowych oraz budowa obiektów małej architektury w rejonie basenu Żabka w Łaziskach Górnych. Gmina Miejska Łaziska Górne

RPSL.06.02.02-00-046/10-03 Rewitalizacja zdegradowanego terenu rekreacyjnego w ramach projektu Remont dróg spacerowych oraz budowa obiektów małej architektury w rejonie basenu Żabka…

Wzrost konkurencyjności firmy EURODENT poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz wdrożenie usług informatycznych Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Marta Dąbrowska-Żychoń

RPPD.01.04.01-20-083/08-03 Wzrost konkurencyjności firmy EURODENT poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz wdrożenie usług informatycznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego RPPD.01.00.00 RPPD.01.04.00…

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w kreowaniu marki klientów agencji reklamowej Centrum Promocji AK-Pol z siedzibą w Bielsku-Białej podczas imprez sportowych. firmowych i integracyjnych. Centrum Promocji AK-Pol Arkadiusz Pilarz

RPSL.01.02.01-00-341/08-00 Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w kreowaniu marki klientów agencji reklamowej Centrum Promocji AK-Pol z siedzibą w Bielsku-Białej podczas imprez sportowych.…