Miesiąc: Grudzień 2015

Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności firmy „Meble Okmed” Meble Okmed” DEMKO spółka jawna582129823314-500BraniewoWarmińsko-mazurskiePowiat braniewski07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo01 Obszar miejskiTak5/24/20106/22/20106/20/200811/13/2008RPWM.01.01.07-28-078/08-02Zakup systemu odpylania szansą na wzrost innowacyjności Firmy „Meble OKMED

RPWM.01.01.07-28-077/08-02 Innowacyjność szansą na wzrost konkurencyjności firmy „Meble Okmed” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.01.00.00 RPWM.01.01.00 RPWM.01.01.07 Warmińsko-mazurskie Powiat braniewski…

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Anderwald Maszyny Rolnicze poprzez stworzenie mobilnego serwisu maszyn oraz utwardzenie placu rozładunkowo – wystawienniczego Anderwald Maszyny Rolnicze Jan Anderwald

RPOP.01.01.02-16-126/09-01 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Anderwald Maszyny Rolnicze poprzez stworzenie mobilnego serwisu maszyn oraz utwardzenie placu rozładunkowo – wystawienniczego Regionalny…

Nowe usługi oraz ulepszenie produkcji bieżącej dzięki inwestycji w linię technologiczną do druku flexograficznego z wykorzystaniem proekologicznych folii oraz papieru. RUBYCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPSL.01.02.02-00-285/08-00 Nowe usługi oraz ulepszenie produkcji bieżącej dzięki inwestycji w linię technologiczną do druku flexograficznego z wykorzystaniem proekologicznych folii oraz…

Centrum Energetyki AGH-Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

RPMP.05.01.00-12-084/12-04 Centrum Energetyki Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego RPMP.05.00.00 RPMP.05.01.00 Małopolskie Powiat m. Kraków M. Kraków 121259671.8 100089470.08 66201808 62573460.27…

Wdrożenie technologii usuwania izolacji ogniotrwałych przy pomocy robota wyburzeniowego BIKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

RPSW.01.01.00-26-016/08-02 Wdrożenie technologii usuwania izolacji ogniotrwałych przy pomocy robota wyburzeniowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPSW.01.00.00 RPSW.01.01.00 Świętokrzyskie Powiat jędrzejowski…