Miesiąc: Marzec 2016

Wzrost konkurencyjnosci firmy Usługi Transportowo – Sprzetowe Giak Danuta poprzez zakup ładowarki kołowej. koparki gasienicowej oraz walca wibracyjnego słuzacych do swiadczenia nowej usługi Usługi Transportowo – Sprzętowe Giak Danuta

RPWM.01.01.09-28-124/08-01 Wzrost konkurencyjnosci firmy Usługi Transportowo – Sprzetowe Giak Danuta poprzez zakup ładowarki kołowej. koparki gasienicowej oraz walca wibracyjnego słuzacych…

Wzrost konkurencyjności firmy Ekskluzywne Wnętrze. poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania i sprzętu do projektowania wnętrz. Firma Handlowo Usługowa Ekskluzywne Wnętrze Marek Suchocki

RPSL.01.02.04-00-640/09-01 Wzrost konkurencyjności firmy Ekskluzywne Wnętrze. poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania i sprzętu do projektowania wnętrz. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego…

Tworzenie trwałych podstaw funkcjonowania firmy MADAX poprzez zakup nieruchomości oraz zakup urządzeń pozwalających zdywersyfikować działalność. Adam Lewandowski MADAX

RPWM.01.01.09-28-375/10-09 Tworzenie trwałych podstaw funkcjonowania firmy MADAX poprzez zakup nieruchomości oraz zakup urządzeń pozwalających zdywersyfikować działalność. Regionalny Program Operacyjny Województwa…

Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPPM.01.04.00-00-003/09-06 Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp.z o.o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego RPPM.01.00.00 RPPM.01.04.00 Pomorskie Powiat starogardzki Skórcz – miasto…