Miesiąc: Listopad 2016

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn oraz modernizację terenu przy zakładzie produkcyjnym. Cegielnia Rytwiany Bartosz Głowacki

RPSW.01.01.00-26-112/10-03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn oraz modernizację terenu przy zakładzie produkcyjnym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPSW.01.00.00…