Miesiąc: Grudzień 2016

Poprawa konkurencyjności Spółki REVMOD poprzez wprowadzenie znacznej innowacji technologicznej Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe „REVMOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPPD.01.04.02-20-059/09-03 Poprawa konkurencyjności Spółki REVMOD poprzez wprowadzenie znacznej innowacji technologicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego RPPD.01.00.00 RPPD.01.04.00 RPPD.01.04.02 Podlaskie Powiat…

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim Powiat Krośnieński

RPPK.03.01.00-18-008/12-08 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPPK.03.00.00 RPPK.03.01.00 Podkarpackie Powiat m. Krosno…