Miesiąc: Kwiecień 2017

Rozwój badań naukowych. prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej laboratorium analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce. Politechnika Opolska

RPOP.01.03.01-16-006/12-02 Rozwój badań naukowych. prac rozwojowych i innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego przez utworzenie na Politechnice Opolskiej…

Poprawa warunków technicznych budynków mieszkalnych os. Piastowskie w Kętrzynie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnbościowa PIONIER w Kętrzynie

RPWM.04.01.01-28-009/10-05 Poprawa warunków technicznych budynków mieszkalnych os. Piastowskie w Kętrzynie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.04.00.00 RPWM.04.01.00 RPWM.04.01.01 Warmińsko-mazurskie Powiat…

Podniesienie standardu świadczonych usług oraz wprowadzenie innowacji procesowej do usługi radiologii stomatologicznej w przedsiębiorstwie „MEDIX” Gabinet Stomatologiczny MEDIX Ewa Grażyna Duraj

RPPD.01.04.01-20-022/09-01 Podniesienie standardu świadczonych usług oraz wprowadzenie innowacji procesowej do usługi radiologii stomatologicznej w przedsiębiorstwie „MEDIX” Regionalny Program Operacyjny Województwa…

Rozwój oferty cyfrowych produktów i usług edukacyjnych oraz usprawnienie kontaktu z klientami. z wykorzystaniem technologii informatycznych Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M.Dobrowolska spółka Z o.o. sk

RPPM.01.01.02-00-179/08-09 Rozwój oferty cyfrowych produktów i usług edukacyjnych oraz usprawnienie kontaktu z klientami. z wykorzystaniem technologii informatycznych Regionalny Program Operacyjny…