Miesiąc: Czerwiec 2017

Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. J. Pawła II w Górnie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im. Jana Pawła II w Górnie

RPPK.03.01.00-18-012/11-07 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. J. Pawła II w Górnie jako element Podkarpackiego Systemu…

Utworzenie w Białymstoku innowacyjnego w skali światowej centrum specjalistycznej obróbki szkła płaskiego i kamienia formą promocji województwa podlaskiego w Polsce poprzez bezpośredni wpływ na wzrost jego konkurencyjności i innowacyjności P.P.H.U. OLCZAK GRZEGORZ OLCZAK

RPPD.01.04.01-20-107/10-02 Utworzenie w Białymstoku innowacyjnego w skali światowej centrum specjalistycznej obróbki szkła płaskiego i kamienia formą promocji województwa podlaskiego w…

Termomodernizacja wraz z rewitalizacją i remontem poziomów c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych 16/1 w Sędziszowie Małopolskim. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Sędziszowie Małopolskim

RPPK.07.01.00-18-019/10-06 Termomodernizacja wraz z rewitalizacją i remontem poziomów c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych 16/1 w Sędziszowie…