Miesiąc: Październik 2017

Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkanców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla kazdego” Stowarzyszenie Samorzadów Ziemi Człuchowskiej

RPPM.05.04.00-00-007/10-02 Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkanców m. i gm. Człuchów…

Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji Powiat Żywiecki

RPSL.02.02.00-00-004/09-03 Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji Regionalny Program Operacyjny…

Przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla rozbudowy zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

RPMP.09.03.00-12-128/14-00 Przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla rozbudowy zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego…

Z pasji do światła – udział przedsiębiorstwa Biaglass Huta Szkła Sp. z o.o. w międzynarodowych targach „Light & Building” we Frankfurcie nad Menem w dniach 11-16-04.2010 r. „Biaglass Huta Szkła Białystok” Sp. z o.o.

RPPD.01.02.02-20-004/10-01 Z pasji do światła – udział przedsiębiorstwa Biaglass Huta Szkła Sp. z o.o. w międzynarodowych targach „Light & Building”…