Miesiąc: Sierpień 2018

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

RPWP.03.06.00 RPWP.03.06.06 Wielkopolskie Powiat czarnkowsko-trzcianecki Krzyż Wielkopolski 1052296.44 990112.86 980211.74 980211.74 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa…

Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą lub modernizacją źródła ciepła budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego Powiat Będziński

RPSL.05.03.00-00-110/10-03 Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą lub modernizacją źródła ciepła budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego Regionalny Program Operacyjny…

Wzrost konkurencyjności Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska Szewczyk adwokacka spółka cywilna poprzez modernizację lokalu. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna

RPWM.01.01.09-28-819/10-07 Wzrost konkurencyjności Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska Szewczyk adwokacka spółka cywilna poprzez modernizację lokalu. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych…