Miesiąc: Grudzień 2018

Rozwój działalności Społem PSS poprzez unowocześnienie usług. celem wzrostu konkurencyjności oraz stworzenia nowych miejsc pracy. „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU-BIAŁEJ

RPSL.01.02.04-00-B51/11-04 Rozwój działalności Społem PSS poprzez unowocześnienie usług. celem wzrostu konkurencyjności oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Regionalny Program Operacyjny Województwa…

Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Jastrzębski Janusz przez utworzenie Sali Operacyjnej w nowo tworzonej Klinice Chirurgii Krótkoterminowej. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jastrzębski Janusz

RPSL.01.02.04-00-449/09-02 Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Jastrzębski Janusz przez utworzenie Sali Operacyjnej w nowo tworzonej Klinice Chirurgii Krótkoterminowej. Regionalny Program…