Miesiąc: Kwiecień 2019

„Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski. Łobeski. Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu szerokopasmowego” Levnet Spółka z ograniczoną odpowiedizalnoscią spółka Komandytowo – Akcyjna

RPZP.03.01.00-32-004/12-08 „Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski. Łobeski. Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu szerokopasmowego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego…

10/31/2011

5/2009 10/31/2011 RPWM.01.01.09-28-417/09-02 Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy TRANSBUD Łukasz Budnik poprzez zakup kontenerów Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.01.00.00 RPWM.01.01.00…

Odtworzenie i zagospodarowanie nieruchomości i posesji przy ul. Wyzwolenia 21 AB w Olsztynie Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wyzwolenia 21. 21A. 21B w Olsztynie

RPWM.04.02.00-28-019/15-01 Odtworzenie i zagospodarowanie nieruchomości i posesji przy ul. Wyzwolenia 21 AB w Olsztynie Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.04.00.00…

Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni” Gmina Chęciny wspólnota samorządowa – gmina

RPSW.02.03.00-26-008/08-03 Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie…

„Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Szpital w Puszczykowie celem podniesienia standardu świadczonych usług medycznych”. NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.

RPWP.05.03.00-30-015/09-02 „Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Szpital w Puszczykowie celem podniesienia standardu świadczonych usług medycznych”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego…