Miesiąc: Maj 2020

Promocja Atrakcji Turystycznych Krzemiennego Kręgu – Jako Markowego Produktu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

RPSW.02.03.00-26-020/09-05 Promocja Atrakcji Turystycznych Krzemiennego Kręgu – Jako Markowego Produktu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPSW.02.00.00 RPSW.02.03.00…

Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach Policji śląskiej Skarb Państwa – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

RPSL.02.01.00-00-019/11-03 Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach Policji śląskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPSL.02.00.00…