Miesiąc: Czerwiec 2020

Wzrost konkurencyjności zakładu odzysku odpadów budowlanych poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na odbiorze. sortowaniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych od klienta indywidualnego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EURO-INTEGRA” Jarosław Ambroziak

RPWM.01.01.09-28-756/09-06 Wzrost konkurencyjności zakładu odzysku odpadów budowlanych poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na odbiorze. sortowaniu i przetwarzaniu odpadów budowlanych od…

Budowa zintegrowanego systemu wspomagającego procesy zarządzania w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

RPSL.02.02.00-00-078/12-01 Budowa zintegrowanego systemu wspomagającego procesy zarządzania w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPSL.02.00.00 RPSL.02.02.00…

Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2012 r. Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

RPPK.08.01.00-18-052/11-00 Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w…

Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze Gmin Ulanów. Jarocin. Krzeszów z Powiatu Niżańskiego Gmina i Miasto Ulanów

RPPK.04.04.00-18-067/09-02 Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze Gmin Ulanów. Jarocin. Krzeszów z Powiatu Niżańskiego Regionalny Program Operacyjny…