Miesiąc: Październik 2020

Poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup taboru komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu

RPSL.07.02.00-00-016/09-04 Poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup taboru komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Sp. z o.o. w Świerklańcu Regionalny…

Kampania promocyjno – informacyjna: Moja Natura 2000. propagująca ochronę przyrody na terenie województwa Wielkopolskiego Daunpol Sp. z o.o.

RPWP.03.03.04-30-003/09-02 Kampania promocyjno – informacyjna: Moja Natura 2000. propagująca ochronę przyrody na terenie województwa Wielkopolskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego…

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Województwo Świętokrzyskie

RPSW.02.02.00-26-001/10-18 e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPSW.02.00.00 RPSW.02.02.00 Świętokrzyskie Powiat buski Stopnica 422743.55 395301.79 336006.52…

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.700-lecia w Braniewie Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.700-lecia 1-3-5-7 w Braniewie

RPWM.04.01.01-28-002/11-05 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.700-lecia w Braniewie Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.04.00.00 RPWM.04.01.00 RPWM.04.01.01 Warmińsko-mazurskie Powiat braniewski…

Wzrost konkurencyjności firmy ASD Toyota Tadeusz Ukleja poprzez dywersyfikację działalności w postaci budowy serwisu blacharsko-lakierniczego Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja Spółka Jawna

RPWP.01.02.03-30-058/09-05 Wzrost konkurencyjności firmy ASD Toyota Tadeusz Ukleja poprzez dywersyfikację działalności w postaci budowy serwisu blacharsko-lakierniczego Regionalny Program Operacyjny Województwa…