RPSL.04.02.00-00-012/10-03

System e-informacji kulturalnej obejmujący obiekty sakralne Diecezji Gliwickiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

RPSL.04.00.00

RPSL.04.02.00

Śląskie

Powiat gliwicki

Pilchowice

42876.73

42452.08

36084.27

36084.27

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja

9690053897

44-153

Smolnica

Śląskie

Powiat gliwicki

13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Kościół Katolicki

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Tak

12/18/2014

12/24/2014

4/12/2010

5/25/2012


RPSL.02.02.00-00-004/09-03

Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

RPSL.02.00.00

RPSL.02.02.00

Śląskie

Powiat żywiecki

Czernichów

154762.31

154762.31

131547.96

131547.96

Powiat Żywiecki

5532092672

34-300

Żywiec

Śląskie

Powiat żywiecki

11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

wspólnota samorządowa – powiat

02 Obszar górski

Tak

5/2/2012

5/7/2012

10/22/2007

1/30/2012


RPSL.04.01.00-00-004/09-02

Przebudowa budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

RPSL.04.00.00

RPSL.04.01.00

Śląskie

Powiat m. Zabrze

M. Zabrze

4043895.46

3283513.04

2790986.08

2790986.08

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

6482004240

41-800

Zabrze

Śląskie

Powiat m. Zabrze

59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

01 Obszar miejski

Tak

8/23/2011

8/23/2011

2/27/2007

6/30/2009markowa odzież, ack cyfronet, wzór na v stożka, metformina efekty, krs 69730, regionalny system stypendialny, rozwój społeczny dziecka definicja, najwieksze miasto w europie, ścieżki rowerowe nad morzem, gus turystyka, polska pkb na głowę, drogi dojazdowe, drezdenecka dycha 2018, jan snarski…