Rozwój oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup zespołu urządzeń do budowy komór mikrotunelowych metodą wibracji o zmiennej częstotliwości Przedsiębiorstwo Prywatne JUMARPOL P.Traczewski M.Kasperek Spółka Jawna

RPSL.01.02.04-00-544/09-03 Rozwój oferty przedsiębiorstwa poprzez zakup zespołu urządzeń do budowy komór mikrotunelowych metodą wibracji o zmiennej częstotliwości Regionalny Program Operacyjny…

„Inwestycja w innowacyjną sieć transmisji danych opartą na technologii światłowodowej CWDM/DWDM na potrzeby rozwoju Multimedialnej Platformy Telewizyjnej HDTV i usług telekomunikacyjnych firmy Espol” Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPZP.01.01.03-32-042/09-09 „Inwestycja w innowacyjną sieć transmisji danych opartą na technologii światłowodowej CWDM/DWDM na potrzeby rozwoju Multimedialnej Platformy Telewizyjnej HDTV i…

Zakup kluczowej aparatury medycznej umożliwiającej świadczenie usług okulistycznych w formie lecznictwa szpitalnego i opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym CM Mavit w Katowicach. Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.

RPSL.01.02.04-00-051/11-00 Zakup kluczowej aparatury medycznej umożliwiającej świadczenie usług okulistycznych w formie lecznictwa szpitalnego i opieki ambulatoryjnej w Szpitalu Specjalistycznym CM…