Tag: żul

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez otwarcie nowego. wysokospecjalistycznego gabinetu okulistycznego. Specjalistyczny Ośrodek Oczny Grażyna Gajos

RPSW.01.01.00-26-080/08-02 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez otwarcie nowego. wysokospecjalistycznego gabinetu okulistycznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPSW.01.00.00 RPSW.01.01.00 Świętokrzyskie Powiat m.…

Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn-Szczytno-Szymany (odcinek Olsztyn-Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany-Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem – etap I PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

RPWM.05.01.01-28-001/10-10 Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn-Szczytno-Szymany (odcinek Olsztyn-Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany-Szczytno – linia kolejowa…

Budowa Interdyscyplinarnego Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych Instytut Badawczy Dróg i Mostów

RPSW.02.01.00-26-003/11-03 Budowa Interdyscyplinarnego Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego RPSW.02.00.00 RPSW.02.01.00 Świętokrzyskie Powiat m. Kielce…