Tag: zus warszawa

Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego Trokowski poprzez zakup nowego sprzętu. Przedsiębiorstwo Budowlane Trokowski Henryk Trokowski

RPWM.01.01.09-28-261/08-10 Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego Trokowski poprzez zakup nowego sprzętu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.01.00.00 RPWM.01.01.00 RPWM.01.01.09 Warmińsko-mazurskie Powiat…

Wprowadzenie nowej usługi monitorowania węzłów cieplnych obiektów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonfigurowanym systemie reakcji na nieprawidłowości działania. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Inwest” L. Kaczmarczyk Spółka jawna

RPPK.01.01.00-18-365/13-01 Wprowadzenie nowej usługi monitorowania węzłów cieplnych obiektów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonfigurowanym systemie reakcji na nieprawidłowości działania.…