18 Views

Jak uszkodzenie DNA prowadzi do choroby

Jak uszkodzenie DNA prowadzi do choroby

Proszę bardzo, weź głęboki oddech! Udało ci się wciągnąć do płuc potencjalnie toksyczne związki chemiczne, które mogły poważ­nie uszkodzić twoje DNA. Nie mówię o smogu, zanieczyszcze­niach czy dymie z papierosów. Dojdziemy do tego później! Mówię o dającej życie cząsteczce zawartej w powietrzu, którym oddychasz – tlenie. Tlen stanowi 20 procent wdychanego powietrza. Pozostałe 80 procent stanowi głównie azot, a dwutlenek węgla mniej niż 1 procent. Gdybym zmusił cię do oddychania czystym tlenem, po kilku dniach spowodowałoby to ślepotę i trwałe uszkodzenie tkanki płucnej – bezpośredni wynik uszkodzenia tkanek przez tlen.

Około 20 lat temu do zatrucia tlenem rzeczywiście doszło na oddziale intensywnej terapii neonatologii jednego z amerykańskich szpitali, gdzie podano przedwcześnie urodzonym dzieciom maski z czystym tlenem podczas próby dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do ich krwiobiegu i zagęszczonych, słabo rozwiniętych płuc. Ostatecznie lekarze odkryli, że witamina E podana tym dzieciom może zapobiec rodzajowi ślepoty (zwa­nej pozasoczewkowym rozrostem włóknistym). Witamina E gromadziła się w tkance płucnej i innych tkankach ciała, by wyłapać wolny elektron w rodniku tlenowym – chemicznie aktywnej szkodliwej formie tlenu.

Twój organizm może wykorzystywać tlen zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób, gdy zostanie on przyswojony. Zanim skończysz ten serwis, zrozumiesz, jak tlen może być podstawową dającą życie cząsteczką w naszej atmosferze i równocześnie stanowić klucz do pro­cesu starzenia, rozwoju chorób serca i nowotworów, a nawet zaburzeń funkcji umysłowych w chorobie Alzheimera i innych chorobach mózgu.

Jeżeli w twojej rodzinie występują powszechne choroby, np. choroby serca, cukrzyca czy rak, nauczysz się więcej o tym, jak uszkodzenie DNA może powodować rozwój tych chorób i jak dieta oraz styl życia mogą im zapobiegać lub opóźniać ich rozwój.

Inne artykuły o zdrowiu i medycynie:

About the author:
Has 138 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top