Kategoria: Podkarpackie

Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizacje budynków F1. E oraz instalację wymienników ciepła. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

RPPK.02.02.00-18-117/09-02 Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizacje budynków F1. E oraz instalację wymienników ciepła. Regionalny Program Operacyjny…

Innowacje procesowe i produktowe w zakładzie piekarniczo – ciastkarskim Miejskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie Miejska Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie

RPPK.01.01.00-18-063/08-01 Innowacje procesowe i produktowe w zakładzie piekarniczo – ciastkarskim Miejskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie Regionalny Program Operacyjny Województwa…