Miesiąc: Luty 2020

Poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację gabinetu fizjoterapeutycznego Centrum Synergia Monika Tiffert oraz zakup urządzeń diagnostyczno-rehabilitacyjnych Centrum Synergia Monika Tiffert

RPSL.01.02.04-00-480/11-01 Poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez modernizację gabinetu fizjoterapeutycznego Centrum Synergia Monika Tiffert oraz zakup urządzeń diagnostyczno-rehabilitacyjnych Regionalny Program…

Podniesienie jakości i wprowadzenie nowych usług w przychodni prowadzonej przez firmę „Lekarze domowi” Sp. z o.o. Lekarze domowi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością739325892710-686OlsztynWarmińsko-mazurskiePowiat m. Olsztyn08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwaspółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo01 Obszar miejskiTak6/10/20136/18/20139/1/20109/30/2012RPWM.01.01.09-28-236/08-05″Modernizacja procesów produkcyjnych firmy DAN-STAL w Elblągu poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji blachownic

RPWM.01.01.09-28-235/10-05 Podniesienie jakości i wprowadzenie nowych usług w przychodni prowadzonej przez firmę „Lekarze domowi” Sp. z o.o. Regionalny Program Operacyjny…

Termomodernizacja budynku Pałacu Radolińskich w Jarocinie Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPWP.03.02.02-30-090/10-02 Termomodernizacja budynku Pałacu Radolińskich w Jarocinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013 RPWP.03.00.00 RPWP.03.02.00 RPWP.03.02.02…

Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych. technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego. Gdański Uniwersytet Medyczny

RPPM.02.01.00-00-009/09-03 Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Katedry Anatomii GUMed-u w celu poprawy jakości kształcenia studentów kierunków medycznych. technicznych i humanistycznych regionu pomorskiego.…