Miesiąc: Marzec 2015

Podniesienie konkurencyjności. poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie eksportu Gros Sp. z o.o. poprzez uruchomienie malarni proszkowej i natryskowej oraz modernizację parku maszyn „Gros” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RPSL.01.02.04-00-587/09-02 Podniesienie konkurencyjności. poszerzenie oferty produktowej i zwiększenie eksportu Gros Sp. z o.o. poprzez uruchomienie malarni proszkowej i natryskowej oraz…

Informatyzacja procesu realizacji produkcji i ewidencji kosztów PBO „Ekobud” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o.

RPWM.07.02.02-28-170/11-03 Informatyzacja procesu realizacji produkcji i ewidencji kosztów PBO „Ekobud” Sp. z o.o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego RPWM.07.00.00 RPWM.07.02.00…

Renowacja i konserwacja zabytkowych kosciołów w Biesowicach. Bruskowie Wielkim. Kwakowie. Zębowie i Cetyniu oraz powstanie historycznego szlaku turystycznego wzdłuż tych kościołów Parafia pw. św. Jana Bosko w Suchorzu

RPPM.08.01.02-00-017/09-03 Renowacja i konserwacja zabytkowych kosciołów w Biesowicach. Bruskowie Wielkim. Kwakowie. Zębowie i Cetyniu oraz powstanie historycznego szlaku turystycznego wzdłuż…