Miesiąc: Marzec 2012

Zakup wibromłota bezrezonansowego wraz z urządzeniem pomiarowym. elementem wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia JC Ekoinżynieria Kostka i Wspólnicy sp. j JC EKOINŻYNIERIA KOSTKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

RPSL.01.02.04-00-350/11-01 Zakup wibromłota bezrezonansowego wraz z urządzeniem pomiarowym. elementem wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia JC Ekoinżynieria Kostka i Wspólnicy sp. j…

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Wojwództwie Warmińsko – Mazurskim Województwo Warmińsko – Mazurskie

RPWM.07.01.00-28-002/09-10 Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Wojwództwie Warmińsko – Mazurskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego…

WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKANCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH WARMII I MAZUR ORAZ POWISLA POPRZEZ BUDOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WARMINSKO-MAZURSKIEGO OSRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIE Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

RPWM.07.02.01-28-003/10-07 WPROWADZENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKANCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH WARMII I MAZUR ORAZ POWISLA POPRZEZ BUDOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WARMINSKO-MAZURSKIEGO OSRODKA DORADZTWA…

Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnośląski ParkEtnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

RPSL.06.02.01-00-035/10-04 Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnośląski ParkEtnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego Regionalny Program…