Miesiąc: Wrzesień 2011

Rozwój Spółki SCARLETT poprzez uruchomienie autoryzowanego serwisu stacjonarnego i mobilnego. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SCARLETT” Zbigniew Machnicki – Spółka komandytowa

RPSL.01.02.04-00-505/09-03 Rozwój Spółki SCARLETT poprzez uruchomienie autoryzowanego serwisu stacjonarnego i mobilnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPSL.01.00.00 RPSL.01.02.00 RPSL.01.02.04 Śląskie…

Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – Etap IA PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni

RPWP.02.03.00-30-001/14-02 Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń…

Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

RPSL.09.01.00-00-107/09-05 Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr…

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Wojwództwie Warmińsko – Mazurskim Województwo Warmińsko – Mazurskie

RPWM.07.01.00-28-002/09-10 Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Wojwództwie Warmińsko – Mazurskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego…