Kategoria: 46 Oczyszczanie ścieków

Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat chodzieskiChodzież9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat czarnkowsko-trzcianeckiCzarnków9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat gnieźnieńskiGniezno9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat gostyńskiGostyń9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat grodziskiGrodzisk Wielkopolski9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat jarocińskiJarocin9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat kaliskiOpatówek9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat kępińskiKępno9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat kolskiKoło9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat konińskiStare Miasto9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat kościańskiKościan9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat krotoszyńskiKrotoszyn9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat leszczyńskiOsieczna9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat m. KaliszM. Kalisz9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat m. KoninM. Konin9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat m. LesznoM. Leszno9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat m. PoznańM. Poznań9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat międzychodzkiMiędzychód9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat nowotomyskiNowy Tomyśl9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat obornickiOborniki9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat ostrowskiOstrów Wielkopolski9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat ostrzeszowskiOstrzeszów9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat pilskiPiła9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat pleszewskiPleszew9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat poznańskiMurowana Goślina9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat rawickiRawicz9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat słupeckiSłupca9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat szamotulskiSzamotuły9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat średzkiŚroda Wielkopolska9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat śremskiŚrem9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat tureckiTurek9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat wągrowieckiWągrowiec9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat wolsztyńskiWolsztyn9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat wrzesińskiWrześnia9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-005/09-01″Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat złotowskiZłotów9 273.459 273.456 491.416 491.41Miasto Poznań209000144061-841PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniomwspólnota samorządowa01 Obszar miejskiTak2/9/20112/9/20116/22/201012/17/2010RPWP.03.03.04-30-006/09-03Kampania informacyjno-promocyjna dla Powiatu Gostyńskiego na rzecz ochrony zbiorników małej retencji w WielkopolsceRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat gostyńskiGostyń33 175.5032 905.7823 034.0423 034.04Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej972118669561-809PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)fundacja01 Obszar miejskiTak12/2/201112/2/20118/16/20109/28/2011RPWP.03.03.04-30-006/09-03Kampania informacyjno-promocyjna dla Powiatu Gostyńskiego na rzecz ochrony zbiorników małej retencji w WielkopolsceRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat kościańskiKościan33 175.5032 905.7823 034.0423 034.04Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej972118669561-809PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)fundacja01 Obszar miejskiTak12/2/201112/2/20118/16/20109/28/2011RPWP.03.03.04-30-006/09-03Kampania informacyjno-promocyjna dla Powiatu Gostyńskiego na rzecz ochrony zbiorników małej retencji w WielkopolsceRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.03.00RPWP.03.03.04WielkopolskiePowiat m. PoznańM. Poznań33 175.5032 905.7823 034.0423 034.04Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej972118669561-809PoznańWielkopolskiePowiat m. Poznań51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)fundacja01 Obszar miejskiTak12/2/201112/2/20118/16/20109/28/2011RPWP.03.04.01-30-001/10-03Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III w aglomeracji BukRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat poznańskiBuk6 580 773.034 856 277.172 889 484.912 889 484.91Miasto i Gmina Buk777282906764-320BukWielkopolskiePowiat poznański46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak10/25/201210/25/201211/13/20073/15/2012RPWP.03.04.01-30-001/12-02Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych. Gmina Godziesze WielkieRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat kaliskiGodziesze Wielkie1 180 127.43909 075.20772 713.92772 713.92Gmina Godziesze Wielkie968087298462-872Godziesze WielkieWielkopolskiePowiat kaliski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak3/3/20153/4/20152/15/20109/29/2014RPWP.03.04.01-30-002/10-01Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście CzerniejewoRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat gnieźnieńskiCzerniejewo5 810 388.444 749 506.353 517 009.453 517 009.45Gmina Czerniejewo784229972462-250CzerniejewoWielkopolskiePowiat gnieźnieński46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak3/20/20123/20/201210/29/20083/31/2012RPWP.03.04.01-30-002/12-03Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości PawłowiceRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat leszczyńskiKrzemieniewo3 104 043.742 523 087.811 916 789.801 916 789.80Gmina Krzemieniewo697215264064-120KrzemieniewoWielkopolskiePowiat leszczyński46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak7/30/20147/30/20149/5/20125/28/2014RPWP.03.04.01-30-003/10-01Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów w gminie Łęka OpatowskaRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat kępińskiŁęka Opatowska5 325 159.764 206 414.123 533 387.853 533 387.85Gmina Łęka Opatowska619194505063-645Łęka OpatowskaWielkopolskiePowiat kępiński46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak3/18/20113/18/20115/10/20079/6/2010RPWP.03.04.01-30-004/10-03Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi KarolinkiRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat rawickiMiejska Górka19 966 265.2816 175 744.2913 061 913.5113 061 913.51Gmina Miejska Górka699187087963-910Miejska GórkaWielkopolskiePowiat rawicki46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak2/6/20132/6/20135/6/200911/6/2012RPWP.03.04.01-30-004/12-03Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Buk (etap IV)Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat poznańskiBuk1 971 656.061 602 972.411 362 526.541 362 526.54Miasto i Gmina Buk777282906764-320BukWielkopolskiePowiat poznański46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina01 Obszar miejskiTak10/27/201410/27/20143/18/20138/11/2014RPWP.03.04.01-30-005/10-04Budowa kanalizacji sanitarnej części zachodniej Aglomeracji KrzymówRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat konińskiKrzymów17 928 507.1614 298 053.257 590 836.477 590 836.47Gmina Krzymów665273702062-513KrzymówWielkopolskiePowiat kolski / Powiat turecki46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak2/13/20142/13/201411/7/200810/31/2013RPWP.03.04.01-30-005/12-02Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie osiedla Przysiółki oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej w ZbąszyniuRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat nowotomyskiZbąszyń1 809 204.691 790 803.901 522 183.311 522 183.31Gmina Zbąszyń788191761764-360ZbąszyńWielkopolskiePowiat nowotomyski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina01 Obszar miejskiTak6/11/20136/11/201312/28/20072/22/2013RPWP.03.04.01-30-006/10-05Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości DobrzycaRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat pleszewskiDobrzyca14 017 460.4413 740 628.3011 679 534.0511 679 534.05Gmina Dobrzyca608004335063-330DobrzycaWielkopolskiePowiat pleszewski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak11/8/201311/8/20138/31/20099/30/2013RPWP.03.04.01-30-007/10-04Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. StrzałkowoRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat słupeckiStrzałkowo15 246 420.5112 123 422.259 385 953.509 385 953.50Gmina Strzałkowo667168878862-420StrzałkowoWielkopolskiePowiat słupecki46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak10/14/201310/14/20131/18/20109/10/2013RPWP.03.04.01-30-007/12-04Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji PrzemętRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat wolsztyńskiPrzemęt25 752 251.5217 149 127.9312 232 472.9512 232 472.95Gmina Przemęt923165144664-234PrzemętWielkopolskiePowiat leszczyński / Powiat wolsztyński46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak7/30/20157/31/20156/13/20086/30/2015RPWP.03.04.01-30-008/10-07Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat nowotomyskiZbąszyń7 051 988.515 646 112.453 576 812.233 576 812.23Gmina Zbąszyń788191761764-360ZbąszyńWielkopolskiePowiat nowotomyski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina01 Obszar miejskiTak3/18/20143/18/20144/7/201012/19/2013RPWP.03.04.01-30-008/12-02Kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Opalenica w ulicach: Farna. 26 Stycznia. Powstańca Kozaka. Wyzwolenia. 5 Stycznia. OgrodowaRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat nowotomyskiOpalenica2 396 110.501 948 057.321 655 848.721 655 848.72Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością788000768164-330OpalenicaWielkopolskiePowiat nowotomyski46 Oczyszczanie ściekówspółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo01 Obszar miejskiTak8/20/20148/21/201411/26/20127/31/2014RPWP.03.04.01-30-009/10-03Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobżenica. Luchowo. Rataje. Kościerzyn Mały. Szczerbin – etap IVRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat pilskiŁobżenica12 088 187.089 228 626.837 021 139.297 021 139.29Gmina Łobżenica764263026189-310ŁobżenicaWielkopolskiePowiat pilski / Powiat złotowski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak10/22/201410/22/20144/23/20109/18/2013RPWP.03.04.01-30-009/12-02Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Mrowino. gm. RokietnicaRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat poznańskiRokietnica959 286.64779 907.84662 921.66662 921.66Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością777179627162-090RokietnicaWielkopolskiePowiat obornicki / Powiat poznański46 Oczyszczanie ściekówspółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak1/28/20141/28/201411/8/201212/11/2013RPWP.03.04.01-30-010/10-04Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja LubaszRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat czarnkowsko-trzcianeckiLubasz14 237 015.0411 256 791.987 735 667.447 735 667.44Gmina Lubasz763209303464-720LubaszWielkopolskiePowiat czarnkowsko-trzcianecki46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak8/20/20138/20/201311/17/20087/24/2013RPWP.03.04.01-30-011/10-02Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja WyrzyskRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat pilskiWyrzysk5 800 394.834 481 195.601 638 325.111 638 325.11Gmina Wyrzysk764260717389-300WyrzyskWielkopolskiePowiat pilski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak7/1/20147/1/20143/2/200912/31/2013RPWP.03.04.01-30-011/12-04Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare MiastoRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat konińskiStare Miasto2 715 333.612 207 588.291 876 450.041 876 450.04Gmina Stare Miasto665273355962-571Stare MiastoWielkopolskiePowiat koniński46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak10/5/201510/5/201511/9/20126/25/2015RPWP.03.04.01-30-012/10-05Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja BiałośliwieRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat pilskiBiałośliwie4 963 658.123 997 581.062 029 571.902 029 571.90Gmina Białośliwie764261313389-340BiałośliwieWielkopolskiePowiat pilski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak7/14/20157/15/20157/26/200710/23/2013RPWP.03.04.01-30-013/10-01Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście KłodawaRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat kolskiKłodawa4 575 349.773 084 614.612 621 922.412 621 922.41Gmina Kłodawa666200249062-650KłodawaWielkopolskiePowiat kolski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina01 Obszar miejskiTak12/7/201012/7/20104/17/20088/17/2010RPWP.03.04.01-30-013/12-02Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości SkicRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat złotowskiZłotów1 105 562.65900 005.73765 004.87765 004.87Gmina Złotów767161062877-400ZłotówWielkopolskiePowiat złotowski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak3/20/20153/20/201511/12/201211/21/2014RPWP.03.04.01-30-014/10-03Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości KąkolewoRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat leszczyńskiOsieczna12 500 506.9410 066 568.628 556 583.328 556 583.32Gmina Osieczna697223912864-113OsiecznaWielkopolskiePowiat leszczyński46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak4/23/20144/23/20148/27/200811/6/2013RPWP.03.04.01-30-014/12-01Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chludowo. gmina Suchy LasRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat poznańskiSuchy Las2 093 690.651 702 187.501 446 859.371 446 859.37Gmina Suchy Las777314537162-002Suchy LasWielkopolskiePowiat poznański46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak2/25/20142/27/201410/2/201211/30/2013RPWP.03.04.01-30-015/10-03Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Ujście Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat pilskiUjście2 519 924.802 511 044.812 134 388.082 134 388.08Gmina Ujście764261259964-850UjścieWielkopolskiePowiat pilski45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitnąwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak9/11/20149/11/20143/26/200912/27/2012RPWP.03.04.01-30-015/12-02Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i TurewRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat kościańskiKościan2 026 419.861 647 495.821 400 371.431 400 371.43Gmina Kościan698172248564-000KościanWielkopolskiePowiat kościański46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak9/19/20149/19/20147/11/20117/16/2014RPWP.03.04.01-30-016/10-03Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin. Michorzewo i Michorzewko. położonych w Gminie KuślinRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat nowotomyskiKuślin4 701 586.884 686 946.882 265 670.122 265 670.12Gmina Kuślin788191673064-316KuślinWielkopolskiePowiat nowotomyski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak10/22/201210/22/201211/28/20087/19/2012RPWP.03.04.01-30-017/10-03Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i VRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat krotoszyńskiSulmierzyce7 991 039.967 862 030.375 453 104.255 453 104.25Miasto Sulmierzyce621169407263-750SulmierzyceWielkopolskiePowiat krotoszyński46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak12/4/201212/4/20129/10/20086/29/2012RPWP.03.04.01-30-017/12-01Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zbąszyń w latach 2007-2010Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat nowotomyskiZbąszyń2 908 866.442 451 720.162 083 962.132 083 962.13Gmina Zbąszyń788191761764-360ZbąszyńWielkopolskiePowiat nowotomyski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina01 Obszar miejskiTak11/20/201311/20/20139/21/20072/27/2013RPWP.03.04.01-30-018/10-04Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja KrajenkaRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat złotowskiKrajenka14 213 160.2814 165 617.4211 638 471.2711 638 471.27Gmina i Miasto Krajenka767159683977-430KrajenkaWielkopolskiePowiat złotowski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak7/24/20137/24/20134/30/20107/31/2013RPWP.03.04.01-30-018/12-03Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap I. zadanie BRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat krotoszyńskiZduny2 582 184.682 085 337.141 772 536.561 772 536.56Gmina Zduny621169409563-760ZdunyWielkopolskiePowiat krotoszyński46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak10/16/201410/16/201411/15/20126/20/2014RPWP.03.04.01-30-019/10-03Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa i Palędzie w aglomeracji Skórzewo Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat poznańskiDopiewo11 248 750.468 742 392.885 235 819.095 235 819.09Gmina Dopiewo777313341662-070DopiewoWielkopolskiePowiat poznański46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak11/12/201311/12/20134/11/20071/22/2013RPWP.03.04.01-30-020/10-01Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek. Miejscowości Pakosław. Brody Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat nowotomyskiLwówek4 577 639.054 521 150.793 689 711.153 689 711.15Gmina Lwówek788191674764-310LwówekWielkopolskiePowiat nowotomyski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak7/25/20117/25/20112/7/20073/31/2011RPWP.03.04.01-30-020/12-03Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Dobieżynie. w ulicach: Bukowskiej i Otuskiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat poznańskiBuk1 459 066.961 186 233.301 008 298.301 008 298.30Miasto i Gmina Buk777282906764-320BukWielkopolskiePowiat poznański46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak7/30/20147/30/20149/6/20136/11/2014RPWP.03.04.01-30-021/10-02Budowa kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym i czteroma przepompowniami ścieków w miejscowości DubinRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat rawickiJutrosin3 847 685.862 655 762.592 087 429.392 087 429.39Gmina Jutrosin699186780263-930JutrosinWielkopolskiePowiat rawicki46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi. wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)Tak9/9/20119/12/20119/18/20081/31/2011RPWP.03.04.01-30-022/10-05Budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości SielinkoRegionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013RPWP.03.00.00RPWP.03.04.00RPWP.03.04.01WielkopolskiePowiat nowotomyskiOpalenica13 399 957.9610 767 412.026 495 979.676 495 979.67Gmina Opalenica788191672464-330OpalenicaWielkopolskiePowiat nowotomyski46 Oczyszczanie ściekówwspólnota samorządowa – gmina01 Obszar miejskiTak5/23/20135/23/20135/4/20073/14/2013RPWP.03.04.02-30-001/10-03Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie w oparciu o nowatorską technologię „Biogradex Gmina Żerków

RPWP.03.03.04-30-005/09-01 Ecodriving bezpiecznego Poznania” – program dla Wielkopolan jak chronić środowisko. poprawiać bezpieczeństwo i ekonomię jazdy samochodemRegionalny Program Operacyjny Województwa…

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej w Regionie Wielkich Jezior mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – budowa kanalizacji sanitarnej. stacji uzdatniania wody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków (etap II) w aglomeracjach Świętajno i Spychowo Gmina Świętajno

RPWM.06.01.02-28-001/12-07 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej w Regionie Wielkich Jezior mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – budowa…