Miesiąc: Czerwiec 2011

Optymalizacja konwersji fotozakupy.pl poprzez zastosowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością sprzedaży. Fotozakupy.pl Kwiecińscy Spółka Jawna

RPSL.01.02.04-00-475/11-01 Optymalizacja konwersji fotozakupy.pl poprzez zastosowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością sprzedaży. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPSL.01.00.00 RPSL.01.02.00 RPSL.01.02.04 Śląskie…

Fizyka dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki. Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Uniwersytet Gdański

RPPM.02.01.00-00-012/11-01 Fizyka dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki. Fizyki i…

Wzrost bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminach Bojanów. Stalowa Wola. Zaleszany Gmina Bojanów

RPPK.04.04.00-18-072/09-01 Wzrost bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminach Bojanów. Stalowa Wola. Zaleszany Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego RPPK.04.00.00 RPPK.04.04.00 Podkarpackie…

Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w 2011 r. Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

RPPK.08.01.00-18-044/10-02 Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP w…

Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego. w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego – w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w Zespole Szkół w Tułowicach Powiat Opolski

RPOP.05.03.00-16-015/09-05 Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego. w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego – w Domu Pomocy Społecznej w…